Αρμός

12.60 18.00 Κερδίζετε: €5.40
(3)
12.54 17.91 Κερδίζετε: €5.37
16.20 18.00 Κερδίζετε: €1.80
9.00 10.00 Κερδίζετε: €1.00
(1)
11.31 16.15 Κερδίζετε: €4.84
7.70 11.00 Κερδίζετε: €3.30
12.60 18.00 Κερδίζετε: €5.40
9.10 13.00 Κερδίζετε: €3.90
10.80 12.00 Κερδίζετε: €1.20
28.00 40.00 Κερδίζετε: €12.00
17.84 25.48 Κερδίζετε: €7.64
9.10 13.00 Κερδίζετε: €3.90
28.40 40.57 Κερδίζετε: €12.17
10.60 15.14 Κερδίζετε: €4.54
22.51 25.01 Κερδίζετε: €2.50
4.95 7.07 Κερδίζετε: €2.12
9.00 10.00 Κερδίζετε: €1.00
15.30 17.00 Κερδίζετε: €1.70
19.80 22.00 Κερδίζετε: €2.20
12.60 18.00 Κερδίζετε: €5.40
(1)
15.40 22.00 Κερδίζετε: €6.60
11.25 12.50 Κερδίζετε: €1.25
12.60 18.00 Κερδίζετε: €5.40
9.10 13.00 Κερδίζετε: €3.90
15.40 22.00 Κερδίζετε: €6.60
6.97 9.95 Κερδίζετε: €2.98
14.85 16.50 Κερδίζετε: €1.65
12.60 18.00 Κερδίζετε: €5.40
17.50 25.00 Κερδίζετε: €7.50
12.60 14.00 Κερδίζετε: €1.40
11.70 13.00 Κερδίζετε: €1.30
9.80 14.00 Κερδίζετε: €4.20
52.19 74.55 Κερδίζετε: €22.36
(2)
7.00 10.00 Κερδίζετε: €3.00
9.80 14.00 Κερδίζετε: €4.20
10.65 15.21 Κερδίζετε: €4.56
8.56 12.23 Κερδίζετε: €3.67
7.00 10.00 Κερδίζετε: €3.00
8.95 12.78 Κερδίζετε: €3.83
7.26 10.37 Κερδίζετε: €3.11
21.30 30.43 Κερδίζετε: €9.13
(21)
7.65 8.50 Κερδίζετε: €0.85
10.50 15.00 Κερδίζετε: €4.50
(1)
5.60 8.00 Κερδίζετε: €2.40
13.05 14.50 Κερδίζετε: €1.45
10.80 12.00 Κερδίζετε: €1.20
9.76 13.94 Κερδίζετε: €4.18
3.56 5.09 Κερδίζετε: €1.53
5.43 7.75 Κερδίζετε: €2.32
11.31 16.15 Κερδίζετε: €4.84
28.40 40.57 Κερδίζετε: €12.17
6.99 9.99 Κερδίζετε: €3.00
11.49 16.42 Κερδίζετε: €4.93
16.06 22.94 Κερδίζετε: €6.88
7.70 11.00 Κερδίζετε: €3.30
5.50 11.00 Κερδίζετε: €5.50
9.10 13.00 Κερδίζετε: €3.90
9.80 14.00 Κερδίζετε: €4.20
10.50 15.00 Κερδίζετε: €4.50
(1)
12.01 17.16 Κερδίζετε: €5.15
7.81 11.15 Κερδίζετε: €3.34
7.14 10.20 Κερδίζετε: €3.06
(2)
9.23 13.18 Κερδίζετε: €3.95
11.55 16.50 Κερδίζετε: €4.95
11.90 17.00 Κερδίζετε: €5.10
12.60 18.00 Κερδίζετε: €5.40
14.41 20.59 Κερδίζετε: €6.18
16.20 18.00 Κερδίζετε: €1.80
15.40 22.00 Κερδίζετε: €6.60
10.80 12.00 Κερδίζετε: €1.20
(1)
23.55 33.64 Κερδίζετε: €10.09
9.80 14.00 Κερδίζετε: €4.20
12.78 18.26 Κερδίζετε: €5.48
5.60 8.00 Κερδίζετε: €2.40
8.21 11.73 Κερδίζετε: €3.52
6.30 9.00 Κερδίζετε: €2.70
13.05 14.50 Κερδίζετε: €1.45
5.68 8.11 Κερδίζετε: €2.43
12.95 18.50 Κερδίζετε: €5.55
8.56 12.23 Κερδίζετε: €3.67
16.10 23.00 Κερδίζετε: €6.90
10.50 15.00 Κερδίζετε: €4.50
6.06 8.66 Κερδίζετε: €2.60
14.85 16.50 Κερδίζετε: €1.65
10.50 15.00 Κερδίζετε: €4.50
(1)
8.56 12.23 Κερδίζετε: €3.67
7.00 10.00 Κερδίζετε: €3.00
14.00 20.00 Κερδίζετε: €6.00
22.50 25.00 Κερδίζετε: €2.50
10.50 15.00 Κερδίζετε: €4.50
8.40 12.00 Κερδίζετε: €3.60
21.40 30.57 Κερδίζετε: €9.17
28.00 40.00 Κερδίζετε: €12.00
9.80 14.00 Κερδίζετε: €4.20
9.99 14.27 Κερδίζετε: €4.28
9.80 14.00 Κερδίζετε: €4.20
9.27 13.24 Κερδίζετε: €3.97
10.50 15.00 Κερδίζετε: €4.50
20.87 29.82 Κερδίζετε: €8.95
15.39 21.99 Κερδίζετε: €6.60
(1)
14.27 20.39 Κερδίζετε: €6.12
14.13 20.19 Κερδίζετε: €6.06
5.95 8.50 Κερδίζετε: €2.55
6.30 9.00 Κερδίζετε: €2.70