Ζευγώλης, Εμμανουήλ Ν.

Το παρόν σύγγραμμα έχει στόχο να χρησιμεύσει σε εκείνους που ασχολούνται με τη μελέτη και παραγωγή των σιδηρούχων βιομηχανικών προϊόντων του σπογγώδους σιδήρου, του χυτοσιδήρου, του χάλυβα, των σιδηροκραμάτων και του ανοξείδωτου χάλυβα. Μετά την εισαγωγή (Κεφ. 1), στην οποία αναφέρονται οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες στη μεταλλουργία σιδήρου, ακολουθεί το θεωρητικό μέρος (Κεφ. 2 έως 5). Σε αυτό εξετάζεται η φυσικοχημεία της παραγωγής των παραπάνω βιομηχανικών προϊόντων, ώστε να αντιληφθεί ο αναγνώστης τις συνθήκες - θερμοκρασία, πίεση, σύσταση πρώτων υλών και χρόνος - που απαιτούνται για την παραγωγή τους. Στο τεχνολογικό μέρος (Κεφ. 6 έως 14) εξετάζεται η διαδικασία της παραγωγής. Τα κεφάλαια του σπογγώδους σιδήρου, των σιδηροκραμάτων και του ανοξείδωτου χάλυβα έχουν σχετικά μεγάλη έκταση, εξαιτίας της περιορισμένης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και της παραγωγής σιδηροκράματος σιδηρονικελίου στην Ελλάδα. Επίσης, στα κεφάλαια της τεχνολογίας περιγράφονται συνοπτικά οι κυρίες μεταλλουργικές εγκαταστάσεις από λειτουργικής σκοπιάς και τα κύρια μεταλλουργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία σιδήρου, όπως η περιστροφική κάμινος, η υψικάμινος, η ηλεκτρική κάμινος και ο μεταλλάκτης.