Τζερόνυμο

Geronimo (Τζερόνιμο) είναι το ψευδώνυμο ιστορικού στελέχους της γερμανικής αυτονομίας.