Συμεωνίδου, Σιμώνη

Η Σιμώνη Συμεωνίδου είναι Λέκτορας Ενιαίας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με σπουδές στα Πανεπιστήμια Κύπρου, Manchester και Cambridge. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην ιστορία, πολιτική και πρακτική της ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, θέματα ενιαίας εκπαίδευσης και αναλυτικού προγράμματος, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνεται και η συσχέτιση της Ενιαίας Εκπαίδευσης με τις Σπουδές για την Αναπηρία. Η Σιμώνη Συμεωνίδου ανήκει σε οργανώσεις και δίκτυα που προωθούν θέματα αναπηρίας και ενιαίας εκπαίδευσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις της συμπεριλαμβάνονται δύο βιβλία στα Ελληνικά και ένα βιβλίο στα Αγγλικά (επιμέλεια). Είναι επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος ‘Ψηφίδες Γνώσης’ (www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis), το οποίο έχει σκοπό τον εντοπισμό, τη συλλογή, τη ψηφιοποίηση και τη διδακτική αξιοποίηση υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις .