Νιάρχος, Γιώργος

Ο Γιώργος Νιάρχος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διδάκτορας του London School of Economics and Political Science, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ελληνικό Παρατηρητήριο. Έχει πραγματοποιήσει σειρά ομιλιών και δημοσιεύσεων σχετικά με τις μειονότητες και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.