Μάρτος, Δημήτρης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Αρχιτέκτων μηχανικός. ΣΠΟΥΔΕΣ α) Αρχιτεκτονική Σχολή Πανεπιστήμιου Φλωρεντίας, 1979. β) Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο της Ρώμης στο Τμήμα Εξειδικεύσεως στον Πολεοδομικό Προγραμματισμό Εφαρμοσμένο στους Αστικούς Χώρους , 1981. γ) Διδακτορικό στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στ Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, 1995. Εργογραφία 1. 1992, Η «Νέα Δεξιά». Συλλογή πολιτικών άρθρων μαζί με Μιχάλη Χαραλαμπίδη, εκ. Γόρδιος, Αθήνα. 2. 1993, Το ζήτημα της επιστροφής των αρχαιοτήτων. Από τον ελγινισμό στην ανασυγκρότηση του ιστορικού χώρου του ελληνισμού, Γόρδιος, Αθήνα. 3. 1995, The Greek Egnatia. Μουχτάρηδες των Αθηνών, Συλλογικό (Μ. Χαραλαμιτίδης, Κ. Γάτσιος, Η. Ευαγγελίδης, Χ. Κηπουρός), εκ. Κέντρο Ηπειρωτικών Μελετών, Κέντρο Μελετών Ιστορίας της Θράκης και Γόρδιος, Αθήνα. 4. 2005, Αθήνα, Πρωτεύουσα του Νέου Ελληνικού Κράτους Πολιτική Ιδεολογία και Χώρος, Γόρδιος, Αθήνα. Βιβλιογραφικές αναφορές Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος, Ο ενδιάμεσος Ελληνικός Κόσμος στο Γεωπολιτικό Χώρο των Κυρίαρχων Ιδεολογιών, εκ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη, 2006. Κραμττελιάς, Γιώργος, Το χιλιαδιακοσιατέσσερα και η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού, Ε½λλακτικές εκδόσεις, Αθήνα, 2006. Σκλαβούνος, Γεράσιμος, Από την πόλη και Το τοπικό στο πέριφερειακό και το παγκόσμιο, Γόρδιος, Αθήνα, 2006.