Μανδρίκας, Αχιλλέας

Ο Αχιλλέας Μανδρίκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1987 και είναι Σχολικός Σύμβουλος από το 2009. Έχει μεταπτυχιακό στις Φυσικές Επιστήμες (2006) και διδακτορικό στη διδασκαλία Περιβαλλοντικών Επιστημών (2010). Υπηρέτησε στο ΚΠΕ Αργυρούπολης (2001-2004) και εκλέχθηκε στη ΔΕ του Παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ (2001-2005). Δίδαξε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Περιβαλλοντικές Επιστήμες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΠΤΔΕ Αθηνών (2004-2015) και σε μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς του ΜΔΔΕ (2007-2012). Συμμετείχε σε επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών, έχει κάνει εισηγήσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, διαθέτει εμπειρία από Θεματικά Δίκτυα ΠΕ και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού ΠΕ. Αυτό είναι το τρίτο του βιβλίο, στο οποίο συγκεντρώνει την προσωπική εμπειρία του από την ανάπτυξη της ΠΕ στην Ελλάδα. Από τις Εκδόσεις Καλέντη κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του Κρυφό σχολειό.