Γεωργούλης, Κώστας

Γεωργούλης Κωνσταντίνος . Φιλόλογος, φιλόσοφος και παιδαγωγός (Καλαμάτα 1894 - Αθήνα 1968). Υπηρέτησε ως ελληνοδιδάσκαλος, σχολάρχης, καθηγητής, γυμνασιάρχης, εκπαιδευτικός σύμβουλος, γενικός επιθεωρητής Μέσης, γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας (1952 - 1957). Από το 1941 - 1963 ήταν Διευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης. Μετεκπαιδεύτηκε στη Γερμανία από το 1930 - 1933. Έργα του: Αριστοτέλη "Πρώτη φιλοσοφία", μετάφραση - εκτενής εισαγωγή, 1935 - "Η μελέτη των ανθρωπιστικών γραμμάτων", 1938 - Πλάτωνα "Πολιτεία", μετάφραση και πλατιά αναλυτική εισαγωγή (256 σελ.), 1936 - Αριστοτέλη "Φυσικά" μετάφραση. Παράλληλα έγραψε πολλές αναλυτικές μελέτες για τα αρχαία έργα και συνθετικές φιλοσοφικές εργασίες (Πρόλογος στο "Συμπόσιο" του Πλάτωνα, - "Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης", 1962, Πρόλογος αυτοτελής, στους Νόμους του Πλάτωνα κ.ά. Ως γραμματέας του υπουργείου οργάνωσε την τεχνική εκπαίδευση (τεχνικά και ναυτικά γυμνάσια). Εργάστηκε για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Αξιοσημείωτη είναι η προσφορά του στο κοινό με τα μαθήματά του στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο της "Εταιρείας των φίλων του Λαού". Κοντά στο τεράστιο συγγραφικό του έργο, πολύτιμη είναι η συμβολή του στην ανακαίνιση της διδασκαλίας.