Φραγκουδάκη, Άννα

Η Άννα Φραγκουδάκη είναι Κοινωνιολόγος της Εκπαίδευσης, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διευθύνει έρευνες με αντικείμενο τα περιεχόμενα των σχολικών εγχειριδίων, τον εθνοκεντρισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση. Οι κύριες δημοσιεύσεις της αφορούν την ιστορία των ιδεών για την εκπαίδευση, τις κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο, την ιστορία του γλωσσικού ζητήματος και την κοινωνική λειτουργία της γλώσσας, την εθνική ταυτότητα που διαμορφώνει το ελληνικό σχολείο, την εκπαίδευση μειονοτήτων κ.ά. Στις εκδόσεις Αλεξάνδρεια έχει δημοσιεύσει το 1997 σε συνεπιμέλεια με τη Θάλεια Δραγώνα τον συλλογικό τόμο: «Τι είν' η πατρίδα μας;». Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση, το 2001 τη μελέτη: Έθνος και γλώσσα: εκατό χρόνια αγώνες για την «αυθεντική» ελληνική γλώσσα, και το 2008 σε συνεπιμέλεια με τον Caglar Keyder, τον συλλογικό τόμο: Ελλάδα και Τουρκία. Πορείες εκσυγχρονισμού: οι αμφίσημες σχέσεις τους με την Ευρώπη.