Ευριπίδης

Ο Ευρυπίδης (480-406 π.Χ.) καταγόταν από τον Αθηναϊκό δήμο της Φλύας. Παρακολούθησε τις διδασκαλίες του Αναξαγόρα, του Πρόδικου και του Πρωταγόρα, και συνδέθηκε φιλικά με τον Σωκράτη. Για πρώτη φορά πήρε μέρος σε δραματικό αγώνα το 455 π.Χ., και απότότε δίδασκε τακτικά μέχρι τον θάνατό του.
Άνθρωπος μάλλον εσωστρεφής και αυστηρός, δεν ευτύχησε στην προσωπική ζωή του. Κατά τα τελευταία χρόνια του εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία, προσκαλεσμένος από τον βασιλιά Αρχέλαο, και εκεί πέθανε.
Στοωσε μοναδικά την ποικιλία των ψυχικών παθών και τις διακυμάνσεις της συνείδησης. Οι νεωτερισμοί του, στη μορφή των έργων του και στις ιδέες που εξέφρασε, τον έκαναν συχνά στόχο επιθέσεων. Σώζονται δεκαεννέα δράματά του πλήρη και πολλά άλλα αποσπασματικά.
5.09 8.48 Κερδίζετε: €3.39
5.09 8.48 Κερδίζετε: €3.39
5.09 8.48 Κερδίζετε: €3.39
7.00 11.66 Κερδίζετε: €4.66
5.09 8.48 Κερδίζετε: €3.39
5.72 9.54 Κερδίζετε: €3.82
8.24 13.73 Κερδίζετε: €5.49
5.09 8.48 Κερδίζετε: €3.39
5.72 9.54 Κερδίζετε: €3.82
5.09 8.48 Κερδίζετε: €3.39
16.79 27.98 Κερδίζετε: €11.19