Ερμόπουλος, Ιωάννης Χ.

Ο Ιωάννης Ερμόπουλος είναι καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών και διδάσκει επί σειρά ετών Σιδηρές Κατασκευές και Σιδηρές Γέφυρες, έχει δε συμβάλει στη διαμόρφωση των κειμένων των Ευρωκωδίκων.