Βασιλόγιαννης, Φίλιππος Κ.

Ο Φίλιππος Βασιλόγιαννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συγγραφικό του έργο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται ιδίως σε ζητήματα φιλοσοφίας του δικαίου, ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, βιοηθικής και μεταηθικής. Από τις εκδόσεις μας έχουν εκδοθεί οι μελέτες του, Το μίσος για τη φιλελεύθερη δημοκρατία (2019), και προηγουμένως η μονογραφία του, Πρόσωπα, λόγοι και πράγματα: ιδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη (2015).