Αναστασιάδου, Σοφία

Η Σοφία Δ. Αναστασιάδου είναι επίκουρη καθηγήτρια Στατιστικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Διδάσκει Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση δεδομένων, τη συνεπαγωγική στατιστική ανάλυση, τα μοντέλα δομικών εξισώσεων (SEM), την πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση και τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας.