Ηρόδοτος

35.96 47.94 Κερδίζετε: €11.98
19.08 25.44 Κερδίζετε: €6.36
30.21 40.28 Κερδίζετε: €10.07
15.90 21.20 Κερδίζετε: €5.30
15.98 21.30 Κερδίζετε: €5.32
35.93 47.91 Κερδίζετε: €11.98
23.85 31.80 Κερδίζετε: €7.95
31.95 42.60 Κερδίζετε: €10.65
25.56 34.08 Κερδίζετε: €8.52
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο
23.96 31.95 Κερδίζετε: €7.99
19.08 25.44 Κερδίζετε: €6.36
47.70 63.60 Κερδίζετε: €15.90
15.98 21.30 Κερδίζετε: €5.32
19.17 25.56 Κερδίζετε: €6.39
12.72 16.96 Κερδίζετε: €4.24
11.13 14.84 Κερδίζετε: €3.71
19.17 25.56 Κερδίζετε: €6.39
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
21.58 28.77 Κερδίζετε: €7.19
20.67 27.56 Κερδίζετε: €6.89
23.85 31.80 Κερδίζετε: €7.95
9.59 12.78 Κερδίζετε: €3.19
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
19.08 25.44 Κερδίζετε: €6.36
57.24 63.60 Κερδίζετε: €6.36
11.13 14.84 Κερδίζετε: €3.71
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
9.54 12.72 Κερδίζετε: €3.18
35.93 47.91 Κερδίζετε: €11.98
39.75 53.00 Κερδίζετε: €13.25
22.26 29.68 Κερδίζετε: €7.42