Ηρόδοτος

13.36 14.84 Κερδίζετε: €1.48
9.54 10.60 Κερδίζετε: €1.06
30.70 61.77 Κερδίζετε: €31.07
14.90 36.21 Κερδίζετε: €21.31
10.60 26.61 Κερδίζετε: €16.01
4.90 12.78 Κερδίζετε: €7.88
12.50 15.96 Κερδίζετε: €3.46
7.95 15.96 Κερδίζετε: €8.01
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
11.45 12.72 Κερδίζετε: €1.27
14.31 15.90 Κερδίζετε: €1.59
19.08 21.20 Κερδίζετε: €2.12
19.08 21.20 Κερδίζετε: €2.12
31.80 42.40 Κερδίζετε: €10.60
13.36 14.84 Κερδίζετε: €1.48
11.13 14.84 Κερδίζετε: €3.71
15.26 16.96 Κερδίζετε: €1.70
19.08 21.20 Κερδίζετε: €2.12
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
19.08 21.20 Κερδίζετε: €2.12
47.70 63.60 Κερδίζετε: €15.90
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
11.13 14.84 Κερδίζετε: €3.71
15.00 36.21 Κερδίζετε: €21.21
9.54 10.60 Κερδίζετε: €1.06
76.32 84.80 Κερδίζετε: €8.48
38.16 42.40 Κερδίζετε: €4.24
22.90 25.44 Κερδίζετε: €2.54
13.36 14.84 Κερδίζετε: €1.48
22.90 25.44 Κερδίζετε: €2.54
11.45 12.72 Κερδίζετε: €1.27
19.08 21.20 Κερδίζετε: €2.12
17.17 19.08 Κερδίζετε: €1.91
22.26 29.68 Κερδίζετε: €7.42
19.08 25.44 Κερδίζετε: €6.36
19.08 25.44 Κερδίζετε: €6.36
22.90 25.44 Κερδίζετε: €2.54
11.45 12.72 Κερδίζετε: €1.27
47.70 63.60 Κερδίζετε: €15.90
47.70 63.60 Κερδίζετε: €15.90
13.36 14.84 Κερδίζετε: €1.48
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
23.85 31.80 Κερδίζετε: €7.95
15.90 21.20 Κερδίζετε: €5.30
9.54 12.72 Κερδίζετε: €3.18
11.13 14.84 Κερδίζετε: €3.71
9.54 10.60 Κερδίζετε: €1.06
19.08 21.20 Κερδίζετε: €2.12
13.36 14.84 Κερδίζετε: €1.48
19.08 21.20 Κερδίζετε: €2.12
9.54 10.60 Κερδίζετε: €1.06
22.90 25.44 Κερδίζετε: €2.54
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
11.45 12.72 Κερδίζετε: €1.27
15.26 16.96 Κερδίζετε: €1.70
6.90 14.91 Κερδίζετε: €8.01
15.90 21.20 Κερδίζετε: €5.30
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
14.64 26.61 Κερδίζετε: €11.97