Ηρόδοτος

21.58 28.77 Κερδίζετε: €7.19
19.17 25.56 Κερδίζετε: €6.39
11.13 14.84 Κερδίζετε: €3.71
57.24 63.60 Κερδίζετε: €6.36
28.62 31.80 Κερδίζετε: €3.18
19.08 25.44 Κερδίζετε: €6.36
11.18 14.91 Κερδίζετε: €3.73
20.67 27.56 Κερδίζετε: €6.89
19.17 25.56 Κερδίζετε: €6.39
11.13 14.84 Κερδίζετε: €3.71
12.72 16.96 Κερδίζετε: €4.24
7.99 10.65 Κερδίζετε: €2.66
19.08 21.20 Κερδίζετε: €2.12
22.26 29.68 Κερδίζετε: €7.42
47.70 63.60 Κερδίζετε: €15.90
23.85 31.80 Κερδίζετε: €7.95
19.08 21.20 Κερδίζετε: €2.12
20.77 27.69 Κερδίζετε: €6.92
22.90 25.44 Κερδίζετε: €2.54
11.13 14.84 Κερδίζετε: €3.71