Χάργκρειβς, Ρότζερ

Ρότζερ Χάργκρειβς (9 Μαίου 1935 - 11 Σεπτεμβρίου 1988)