Χωριανόπουλος, Ιωάννης

Ο Γιάννης Χωριανόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάκτορας του Τμήματος Γεωγραφίας του London School of Economics. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αστική αναδιάρθρωση και διακυβέρνηση, στον ανταγωνισμό των τόπων και στην άνιση ανάπτυξη, με έμφαση στον ευρωπαϊκό αστικό χώρο.