Χουρμουζιάδης, Νίκος

Φιλόλογος, έχει ειδικευθεί σε θέματα αρχαίου ελληνικού δράματος, γύρω από το οποίο στρέφονται τα περισσότερα δημοσιεύματα του. Μετά τη δωδεκαετή θητεία του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπηρέτησε ως καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1971-1988). Κατόπιν, εδίδαξε στα Τμήματα Θεάτρου των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (1990-1998). Επίσης από το 1980, ασχολείται με τη σκηνοθεσία.
Βιβλία:
-Production and imagination in Euripides: Form and function of the scenic space, Αθήνα 1965.
-Σατυρικά, Αθήνα 1974 (β έκδ. 1986).
-Όροι και μετασχηματισμοί στην αρχαία ελληνική τραγωδία, Αθήνα 1984 (β έκδ. 1990).
-Ευριπίδης σατυρικός, Αθήνα 1986.
-Περί χορού: Ο ρόλος του ομαδικού στοιχείου στο αρχαίο ελληνικό δράμα, Αθήνα 1998. κ.ά.
11.20 14.00 Κερδίζετε: €2.80