Χουντουμάδη, Αναστασία

Η Αναστασία Χουντουμάδη, PhD. Γεννήθηκε στην Κηφισιά Αττικής και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Oregon των ΗΠΑ. Δίδαξε Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία στο Deree College από το 1978 ως το 2010. Είναι συνεργάτης της Σχεδίας από το 1992. Η πρώτη παιδική ηλικία καθώς και η εξέλιξη της ψυχολογίας της μητρότητας αποτελούν τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαπολιτισμικές τους πτυχές. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.