Χατζηνικολάου, Σοφία

H Σοφία Xατζηνικολάου είναι εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και διδακτορικό στο Τμήμα Εκπαιδευτικής and Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα τις στάσεις των εκπαιδευτικών για την Περιθανάτια Αγωγή. Κατά την περίοδο 2002-2012 διετέλεσε Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης όπου επικεντρώθηκε σε θέματα διαχείρισης πένθους και ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα στην εκπαίδευση. Από το 2012 είναι Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. στην Καβάλα.