Χατζημωϋσής, Αντώνιος

Ο Αντώνης Χατζημωυσής γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Δίδαξε φιλοσοφία στοUniversity College London, το University of Manchester και το Massachusetts Institute of Technology. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τακτικός Επισκέπτης Καθηγητής στο Manchester Business School. Έργα του: Philosophy and the Emotions (Cambridge University Press, 2003), Self-Knowledge (Oxford University Press, 2011), The Philosophy of Sartre (Routledge, 2013), Ο φόβος (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2014).