Χαλδαίος, Αντώνιος Α.

Ο Αντώνης Α. Χαλδαίος γεννήθηκε στο 1976 στην Αθήνα. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Ασχολείται με την ιστορία του ελληνισμού της διασποράς και γενιικότερα με την ελληνική ιστορία των νεότερων χρόνων. Κατά καιρούς έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες που αφορούν κυρίως τη Λέσβο απ'' όπου και κατάγεται. Συμμετοχή σε συλλογικά έργα 1) "Λουκάς Γεραλής: Ένας περίφημος ηθογράφος", Λεσβιακά,Τόμος Κ'', Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών, Μυτιλήνη, 2007 2) Η Λέσβος των ετών 1903-1911 στην αθηναϊκή εφημερίδα "Σκριπ", Αιολικά, Τόμος Θ'', Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη,2007 3) Η φορολογία των μοναστικών ιδρυμάτων της Λέσβου την περίοδο 1683-1730, μέσα από οθωμανικές πηγές, Αιολικά,Τόμος Ι'', Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη,2008 4) Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία της Λέσβου, μέσα από τον εμπορικό οθωμανικό οδηγό του 1909, Αιολικά,Τόμος ΙA'',Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη, 2009 5) Πάνος Κ. Χαλδέζος - Ο ακούραστος οραματιστής Πλωμαρίτης και ο δημιουργός της Εστίας Νέας Σμύρνης, Αιολικά, Τόμος ΙB'', Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη, 2010 6) "Το Πλωμάρι στα μέσα του 17ου αιώνα. Δημογραφική και οικονομική προσέγγιση", Αιολικά,Τόμος ΙΓ'',Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη, 2011 7) "Η κατάληψη της Μυτιλήνης και του Πλωμαρίου μέσα από τα δημοσιεύματα της αθηναϊκής εφημερίδας "ΣΚΡΙΠ", Αιολικά,Τόμος ΙΔ'', Εταιρεία Αιολικών Μελετών, Μυτιλήνη, 2012
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο
Εξαντλημένο από τον Εκδοτικό Οίκο