Τζιβάρα, Παναγιώτα

Η Παναγιώτα Τζιβάρα γεννήθηκε στην Πολύδροσο Φωκίδας το 1963. Είναι λέκτορας της ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσεται η μελέτη των πνευματικών σχέσεων των βενετοκρατούμενων κτήσεων με τη Βενετία, η διακίνηση των χειρογράφων κωδίκων και των εντύπων και συνακόλουθα των ιδεών, στη διάρκεια των 16ου-18ου αιώνων. Έχει πραγματοποιήσει έρευνα στα Αρχεία της Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας, στο Αρχείο της Προπαγάνδας στη Ρώμη και έχει γράψει άρθρα και μελέτες για την ιστορία των βενετικών κτήσεων του Ιονίου.
13.58 18.10 Κερδίζετε: €4.52
18.04 30.06 Κερδίζετε: €12.02