Τσιμπούκης, Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Δ. Τσιμπούκης είναι Καθηγητής του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.