Τριανταφύλλου, Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Χ. Τριανταφύλλου είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.