Τραυλός, Ηλίας Σ.

Ο Ηλίας Σ. Τραυλός είναι Επίκουρος Καθηγητής Γεωργίας - Ζιζανιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ (2000) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, MSc (2002) και διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο Πανεπιστήμιο (2005). Έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων περισσότερα από 70 άρθρα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερα από 10 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 20 εγχώρια και ευρωπαϊ­κά ερευνητικά προγράμματα. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας (2017-2019) και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της European Weed Research Society, EWRS (2018-2021).