Τράντα-Νικολή, Αλεξάνδρα

H Αλεξάνδρα Τράντα - Νικόλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι αρχαιολόγος - Μουσειολόγος. Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Μουσειακές Σπουδές (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στην Προϊστορική Αρχαιολογία (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).