Τρανός, Μάρκος Δ.

Ο Μάρκος Δ. Τρανός είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεω- λογίας του Α.Π.Θ. με ειδικότητα στην Τεκτονική Γεωλογία ? Νεοτε- κτονική και Γεωλογική Χαρτογράφηση, όπου και διδάσκει τα μαθή- ματα Γεωλογικές χαρτογραφήσεις και Χαρτογραφήσεις υπαίθρου