Ταρασιάδου, Αγγελική

Η Αγγελική Ταρασιάδου είναι νηπιαγωγός και δουλεύει στη δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία 21 έτη. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο την Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον, εκπονώντας τη διπλωματική της εργασία με θέμα τη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από το οικολογικό παραμύθι. Είναι κάτοχος διετούς φοιτήσεως Μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πτυχίου Παιδαγωγικής του Τμήματος Νηπιαγωγών του ΑΠΘ. Έχει υλοποιήσει και παρουσιάσει πολιτιστικά και προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο. Έχει κάνει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια. Στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης, έχει παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες. Πάνω απ’ όλα όμως αγαπάει αυτά τα μικρά πλασματάκια που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο μας.