Ταμπάκης, Διονύσιος π.

Ο πρεσβύτερος π. Διονύσιος Ταμπάκης, Μικρασιατικής καταγωγής, γεννήθηκε το 1972 στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος της Α.Ε.Α.Α., της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μ. Πειραιώς και διακονεί εις τον Ι. Ν. Γενέσιον της Θεοτόκου, παλαιού Ναυπλίου. Είναι νυμφευμένος με την κ. Φωτεινή Κατσούκη, και έχει τρία παιδιά.