Σπαής, Αλέξανδρος Β.

Αλέξανδρος Σπαής, Ομ. καθηγητής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
27.00 30.00 Κερδίζετε: €3.00
25.20 28.00 Κερδίζετε: €2.80
28.80 32.00 Κερδίζετε: €3.20
23.25 31.00 Κερδίζετε: €7.75
28.28 37.50 Κερδίζετε: €9.22
14.00 18.66 Κερδίζετε: €4.66
25.99 34.65 Κερδίζετε: €8.66
15.00 20.00 Κερδίζετε: €5.00