Σολεϊντάκης, Νικόλαος

Ο Νικόλαος Σοϊλεντάκης γεννήθηκε στον Βόλο, κατάγεται από τα Χανιά και την Κωνσταντινούπολη. Είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αριστούχος διδάκτωρ Νομικής του αυτού Πανεπιστημίου. Δικαστής από το 1974, είναι Πρόεδρος Εφετών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Υπηρέτησε την Πατρίδα ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού (1971-1973). Έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών (1985). Συγγραφικά ασχολείται με την Διοικητική Δικονομία και την Ιστορία των Διοικητικών Θεσμών.