Σίδερης, Χρήστος Ι.

Ο Χρήστος Ι. Σίδερης είναι επίκουρος καθηγητής Δυναμικής και Τεκτονικής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διδάσκει τα μαθήματα "Εισαγωγή στη Γεωλογία", "Γεωλογία της Ελλάδας" και "Γεωλογία της Ευρώπης".