Σειραδάκης, Ιωάννης

Ο Γιάννης Σειραδάκης είναι Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.