Πλατής, Παναγιώτης Δ.

Σπουδές:
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση -ΙΕ Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση - Πτυχίο Γεωπονοδασολογικής Σχολής (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) του Α.Π.Θ. (1980). - Παρακολούθησα ειδικά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, στο Μεταπτυχιακό τμήμα της Γενετικής και στο Τμήμα Τοπογράφων του Α.Π.Θ.: Συστήματα Εκμετάλλευσης Λιβαδιών, Λιβαδική Τεχνική, Γεωργικός Πειραματικός Σχεδιασμός, Δειγματοληψία, Δασικό Κτηματολόγιο, Δασική Αεροφωτογραφία και Θεματική Χαρτογραφία. ? Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (Τομέα Λιβαδοπονίας και Θηραμάτων) 1994. Επαγγελματική δραστηριότητα
1982 - 1983: Ιδιώτης Δασολόγος.
1983: (Σεπτ. - Οκτώβριος): Περιβαλλοντολόγος του Ν. Δράμας, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
1983-Σήμερα: Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, με αντικείμενο οικολογία, βελτίωση και διαχείριση φυσικών λιβαδικών πόρων. 1986-1989: Υπεύθυνος του Τομέα Λιβαδοπονίας του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Γεωργίας).
1992: Εντάχθηκα στη βαθμίδα του Εντεταλμένου Ερευνητή Γ’ του ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1845/1989.
1996-97-98: Επιστημονικός Συνεργάτης – Καθηγητής με πλήρη προσόντα στο Τμήμα Δασοπονίας Δράμας των Τ.Ε.Ι. Καβάλας για το μάθημα “Ορεινοί Βοσκότοποι”.
2001: Εντάχθηκα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Ερευνητή (18η/16-12-2000 Συνεδρίαση του Ε.Σ. και στη συνέχεια με τη 2η/9-02-2001 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
2008: Εντάχθηκα στη βαθμίδα του Τακτικού Ερευνητή (4η Συνεδρίαση/29-05-2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
Αντικείμενο εργασίας (γνωστικό αντικείμενο)
Λιβαδοπονία-Οικολογία και διαχείριση βοσκόμενων οικοσυστημάτων (Οικολογία, βελτίωση και διαχείριση φυσικών λιβαδικών πόρων)
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι: οικολογία, βελτίωση και διαχείριση λιβαδιών. Τα κύρια αντικείμενα με τα οποία έχω ασχοληθεί μέχρι τώρα είναι τα εξής: Δομή και παραγωγικότητα ποολίβαδων και πρινώνων, Σπορά καμένων θαμνώνων πρινώνων για προστασία του εδάφους και βόσκηση, Εκτίμηση της φυτοκάλυψης και διαθέσιμης παραγωγής σε θαμνολίβαδα πουρναριού, Απογραφή βοσκόμενων δασικών εκτάσεων, Οικολογία τοπίου και βιοποικιλότητα λιβαδιών, Σποροπαραγωγή λιβαδικών φυτών, Βελτίωση υποβαθμισμένων κοινόχρηστων λιβαδιών, Σχέσεις μεταξύ βόσκησης αγροτικών ζώων και δασικών εκτάσεων,
- 2 -
Λιβαδικοί θάμνοι και δένδρα, Δασολιβαδικά συστήματα παραγωγής, Αναγνώριση και αξιολόγηση βιοτόπων, Διαχειριστικές δράσεις Περιοχών Ειδικής Προστασίας SPAs), Βιώσιμη ανάπτυξη προστατευομένων περιοχών, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Ειδικές Μελέτες Βελτίωσης και Διαχείρισης Λιβαδιών, Καταγραφή της δίαιτας υδρόβιων πουλιών σε υγροτόπους. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συντονιστής–υπεύθυνος προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί: Ανταγωνιστικά (που υπόκεινται σε διαδικασίες έγκρισης των προτάσεων από επιτροπή ειδικών των φορέων χρηματοδότησης) (14).
Συμμετοχή ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων φορέων που έχουν ολοκληρωθεί: Ανταγωνιστικά (που υπόκεινται σε διαδικασίες έγκρισης των προτάσεων από επιτροπή ειδικών) και με ανάθεση (20). Ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (3).
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Έχω δημοσιεύσει περισσότερες από 200 επιστημονικές εργασίες και μελέτες.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κριτής εργασιών σε διεθνή περιοδικά/ Συνέδρια (5), Μέλος Οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής διεθνών συνεδρίων (7), Πρόεδρος σε εθνικά συνέδρια, ημερίδες/ Πρόεδρος συνεδρίας (15), Διοργανωτής εθνικού συνεδρίου/ημερίδας (12), Προσκεκλημένος ομιλητής (6), Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων/ Προγραμμάτων, Κριτής σε εθνικά περιοδικά/ Συνέδρια (9), Συντακτική επιτροπή περιοδικών, βιβλίων/συλλογικών τόμων (3).
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκπαιδευτική δραστηριότητα (Α.Ε.Ι and Τ.Ε.Ι.) / Σεμινάρια, διαλέξεις, Συνεργασία με ερευνητικά Ιδρύματα και άλλους οργανισμούς του εξωτερικού (6). Μέλος επιστημονικών επιτροπών and οργάνων στον Ελλαδικό χώρο (8) και διεθνώς (1), Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες (7):
Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς: FAO Sub-network «Production Systems». Συμμετοχή στην ομάδα ”Mediterranean Forage Resources Working Group’’, 1993-1998.
Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών: Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία (Ιδρυτικό μέλος and μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 1996-98, Γενικός Γραμματέας τις διετίες 2001-2002 και 2003-2004), Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Society of Range Management (U.S.A.), Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.), Αναπ. Μέλος Α/Βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. (2004), Ένωση Επιστημόνων Ερευνητών Υπουργείου Γεωργίας (Ε.Ε.Ε.Υ.Γ.)/ Ένωση Ερευνητών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (Μέλος του Δ.Σ. 2002-2004,
2004- 2006, Αντιπρόεδρος 2005-2006, Γενικός Γραμματέας 2007-2010, Πρόεδρος 2011- σήμερα), Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.), Πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας
2009-2010 και μέλος της Δ.Ε, 2011-σήμερα. Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με διετή θητεία (21-04-2010 έως 13- 10-11)
Τακτικό Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.): Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (Θεσσαλονίκης), Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών and Βοσκών (Λάρισας). Τακτικό Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού πάρκου Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα και Αλυκής Κίτρους.