Πλακούτσης, Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Πλακούτσης είναι γεωπόνος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.