Πετρόπουλος, Ηλίας Κ.

Ο Ηλίας Κ. Πετρόπουλος υπηρετεί στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δ.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο την «Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα». Απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1999 από την Ιστορική Σχολή του Κρατικού Πανεπιστημίου M. V. Lomonosov της Μόσχας, έχοντας ως θέμα της διδακτορικής του διατριβής τον ελληνικό αποικισμό στον Βόρειο Εύξεινο Πόντο από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως το πρώτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. Η πρώτη μονογραφία του, με τίτλο Hellenic Colonisation in Euxeinos Pontos: Penetration, Early Esta-blishment and the Problem of the “emporion” Revisited, εκδόθηκε στην Οξφόρδη το 2005, ενώ το 2018 ακολούθησε και η δεύτερη μονογραφία του με τίτλο Όμηρος και Ανατολή στο σταυροδρόμι του Αιγαίου, Ιστορία-Αρχαιολογία-Μυθολογία (εκδόσεις Κλειδάριθμος). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο ανασκαφικό έργο σε διάφορες αρχαίες ελληνικές αποικίες της Μαύρης Θάλασσας, τα μυθολογικά στοιχεία, τις θεότητες και τα λατρευτικά μνημεία της περιοχής, τις ελληνικές πολιτισμικές επιδράσεις στους τοπικούς πληθυσμούς (Κιμμέριοι, Θράκες, κ.ά.) κατά την Αρχαϊκή και Κλασική περίοδο, καθώς και τις εμπορικές σχέσεις των Ελλήνων αποίκων με τους λαούς του Παρευξείνιου χώρου και ευρύτερα της Εγγύς Ανατολής. Έχει μεταφράσει από τα ρωσικά στα ελληνικά έργα διαπρεπών επιστημόνων και είναι μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Γνωρίζει αρκετές σύγχρονες και αρχαίες γλώσσες της Μικράς Ασίας, όπως χεττιτικά, λουβικά, φρυγικά και χουρριτικά, καθώς και τη σφηνοειδή και την ιερογλυφική λουβική γραφή.