Παυλόπουλος, Κοσμάς Π.

Επίκουρος Καθηγητής, πτυχιούχος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1986) και διδάκτορας Γεωλογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα στη Γεωμορφολογία (1992). Εχει εμπειρία γεωλογικών, γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών ερευνών ως μελετητής, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και διαφόρων Πανεπιστημίων. Έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Από το 1996 διδάσκει τα μαθήματα Εφαρμοσμένης Οικολογίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Τα άμεσα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι σε θέματα γεωμορφολογίας και ειδικότερα παράκτιας και ποτάμιας γεωμορφολογίας, μορφοτεκτονικής, στρωματογραφίας του Τεταρτογενούς, εφαρμοσμένης γεωμορφολογίας, τεχνικής γεωλογίας, γεωλογίας περιβάλλοντος, διαχείρισης υδατικών πόρων και υδρογεωλογίας.