Παπαχαραλάμπους, Χάρης Ν.

Ο Χάρης Ν. Παπαχαραλάμπους είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου and Φιλοσοφίας Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Μετά τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης για το πολιτικό έγκλημα (Das politische Delikt im legalistischen Rechtsstaat, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1991), συνέγραψε τρεις μονογραφίες θεωρίας και δογματικής του ποινικού δικαίου (Η συμμετοχή σε αυτοκτονία [1997, ΠΝ Σάκκουλας], και από τις εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Φυσιοκρατία και κανονιστικό πρόταγμα [2003], Η ποινική προστασία της εξωτερικής ασφάλειας του κράτους [2016]), ένα δίτομο εγχειρίδιο κυπριακού ποινικού δικαίου (2015, 2017, Νομική Βιβλιοθήκη) και πληθώρα συμβολών (περί τις 90) σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικές εκδόσεις. Είναι (συν)εκδότης πολλών συλλογικών τόμων σε θέματα ποινικού δικαίου και νεωτερικής φιλοσοφίας δικαίου (Adorno, Deleuze, Derrida, Levinas, Schmitt, φεμινισμός). Βλ. σχετικά ιδίως: Η ανταποδοτική ποινή ανάμεσα στην ηθική της ετερότητας και στην επιταγή της κυριαρχίας. Μια «λεβινασιανή» χειρονομία, σε: Χ. Παπαχαραλάμπους/Παπαστυλιανού (επιμ.), Κυριαρχία, Ετερότητα, Δικαιώματα, ΕΥΡΑΣΙΑ 2013: 179-248, Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια σε: Carl Schmitt, Σχετικά με τα τρία είδη της νομικής σκέψης, Παπαζήσης 2009, The Event and the Subject: The (ΙΜ)possible Rehabilitation of Carl Schmitt, Law and Critique 2010(21): 53-72, Η Κριτική Θεωρία της Σχολής της Φραγκφούρτης και ο Λόγος της Ποινικής Καταστολής, Αξιολογικά 2017: 65-80, Φεμινιστική θεωρία του δικαίου and Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικαιοσύνη 2018: 121-32, Επιστροφή στη Δύναμη. Η Τομή του Deleuze στο Λόγο για το Δίκαιο, σε: Μήτα/Στρατηλάτη/Κουμασίδη (επιμ.), Η Ισχύς and το Δίκαιο, Hippasus 2019: 91-100. Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος: θεωρίες καταλογισμού, αντεγκληματική πολιτική, διεθνές ποινικό δίκαιο, κριτικές νομικές σπουδές και ποινικό δίκαιο, θεωρίες δικαιοσύνης, ερμηνευτική και οντολογία του δικαίου (papacha@ucy.ac.cy).