Παπανίκας, Δημήτριος Γ.

Ο Δημήτρης Παπανίκας είναι διπλωματούχος μηχανολόγος-αεροναυπηγός του Πολυτεχνείου Άαχεν, Γερμανίας και αριστοβάθμιος διδάκτωρ αυτού. Ξεκίνησε επιστημονική δράση στο Αεροδυναμικό Ινστιτούτο και την συνέχισε στο Κέντρο Ερευνών Αεροπορίας και Διαστημοπλοΐας Γερμανίας, DLR, σε προγράμματα ροών υψηλής ενέργειας και υπερυπερηχητικής διαστημικής πτήσης. Το 1975 εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής Πολυτεχνική ς Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ανέλαβε ως διευθυντής την ανάπτυξη του Εργαστηρίου Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών αυτής στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, ενώ διετέλεσε επί τετραετία διευθυντής του Ενεργειακού Τομέα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από εκατό επιστημονικές εργασίες και εισηγήσεις σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια, έχει συγγράψει πέντε βιβλία ("Εφαρμοσμένη ρευστομηχανική", "Εφαρμοσμένη αεροδυναμική", "Ρευστοδυναμικές μηχανές", "Τεχνολογία φυσικού αερίου", "Αεροδιαστημική τεχνολογία") και έντεκα πανεπιστημιακά εγχειρίδια αναφερόμενα κυρίως στην ύλη των δώδεκα αυτοτελών μαθημάτων που έχει διδάξει στην Πολυτεχνική Σχολή. Υπήρξε ιδρυτικός σύμβουλος του Κέντρου Τεχνολογίας Αεροπορίας (1979-81) και επιστημονικός υπεύθυνος σε δεκαοκτώ μεγάλα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα τεχνολογίας και ανάπτυξης σε θέματα Ενέργειας και Αεροναυπηγικής (19852002). Από το Ι 983 είναι ανελλιπώς μέλος της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδόσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέλος επιστημονικών και επαγγελματικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι Verein Deutscher Ingenieure VDI, American Institute of Aeronautics and Astronautics ΑΙΑΑ, Gesellschaft fιιer Angewandte Mathematik und Mechanik ΟΑΜΜ, American Helicopter Society AHS, German Aeronautics Society DGLR. Ως επίτιμο μέλος του Συλλόγου Αεροναυπηγών έχει τύχει της διακρίσεως να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στις εκδηλώσεις ''100 Υears of Powered Flight''. Την τριετία 1978-81 ήταν Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας και στο διάστημα 1981-83 Πρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) και της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και διετέλεσε Πρόεδρος της Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου (ΑΣΚΕ) της ΔΕΗ. Είναι ιδρυτής και σύμβουλος (1984-2000) του μελετητικού Ινστιτούτου Υπολογιστικής Τεχνολογίας-Σύμβουλοι Μηχανικοί, στο διάστημα 1994-96 ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. της δημόσιας εταιρείας κατασκευών ΕΤΕΚΑ και 1999-2002 μέλος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Επιχείρησης Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής.