Παπακωνσταντίνου, Παντελής

Ο Παντελής Θεοδώρου Παπακωνσταντίνου είναι διπλ. Πολιτικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως μηχανικός έχει ασχοληθεί με πολλά ιδιωτικά έργα και μελέτες δημοσίων έργων. Έχει διατελέσει δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Αιγάλεω, σύμβουλος της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, σύμβουλος του Νομάρχη Δυτικής Αττικής για πολεοδομικά θέματα και συνεργάτης της Εμπορικής Τράπεζας στην εκτίμηση και αξιολόγηση ακινήτων.