Παπαδόπουλος, Ιωάννης Στ.

Ο Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Goettingen και Erlangen (Γερμανία). Επιμελητής Ορθοπαιδικών κλινικών κρατικών νοσοκομείων μέχρι το 1979. Από το 1982 στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής του ίδιου Εργαστηρίου 1998-1999. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συγγραφέας ιατρικών επιστημονικών βιβλίων, μεταφράσεις ιατρικών συγγραμμάτων ίδρυση μαθημάτων επιλογής στην Ιατρική Σχολή (Υπαρκτή Ιατρική, Βλάβες από Φάρμακα, Κοινωνική Φαρμακολογία), επιστημονικός συνεργάτης του ΙΚΑ (μέχρι 1994) και της Ομοσπονδίας αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων Υγείας Ελλάδος, μέλος της ιδρυτικής ομάδας Μουσείου Φαρμακολογίας, μέλος επιτροπών υγείας του Δημοσίου, συντονιστής του Τομέα Πρόληψης Ατυχημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, (1987-2003), συντονιστής Επιτροπών Οδικής ασφάλειας υπουργείου Υγείας (2003 και 2005), συγγραφέας μελετών για την πρόληψη ατυχημάτων στην Ελλάδα (τροχαίων, παιδικών, εργατικών, οικιακών κλπ.), συγγραφέας βιβλίων πρόληψης ατυχημάτων, μέλος της ομάδος εμπειρογνωμόνων της Ομοσπονδίας αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων υγείας Ευρώπης (ΑΙΜ), άρθρα στον ημερήσιο Τύπο για διάφορα κοινωνικά και ιατρικά θέματα.