Παπαδόπουλος, Ηλίας

Ο Ηλίας Παπαδόπουλος είναι Αναπληρωτής καθηγητής Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Κτηνίατρος, MSc, Phd, Dip. EVPC, ECSRHM