Παπαδόπουλος, Δημήτρης

Ο Δηµήτρης Παπαδόπουλος εργάζεται στο Τµήµα Προστασίας Ανηλίκων της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα διατηρεί γραφείο Ψυχολόγου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Είναι εκπ. στην ψυχοθεραπεία Gestalt, κάτοχος πτυχίων Φιλολογίας και Ψυχολογίας µε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα στην “Κλινική Νευροψυχολογία”. Ζηλεύει το φρέσκο µάτι µε το οποίο βλέπει τον κόσµο η τριών ετών κόρη του και προσπαθεί να της µοιάσει.