Παναγόπουλος, Γεώργιος Δ.

Ο Γεώργιος Δ. Παναγόπουλος (Πάτρα, 1966) είναι αναπληρωτής καθηγητής ορθόδοξης δογματικής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς (Ιωάννινα). Σπούδασε νομικά, βυζαντινολογία και θεολογία στα πανεπιστήμια Αθηνών και Μονάχου, ενώ το 2006 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εντοπίζονται στις σχέσεις χριστιανικής θεολογίας και φιλοσοφίας στην ύστερη αρχαιότητα, στον δυτικό σχολαστικισμό και στην ορθόδοξη θεολογία στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και στη νεότερη Ρωσία. Βασικά έργα του: Η στωιχή φιλοσοφία στη θεολογία του Μεγάλου Βασιλείου (2009), Ορθόδοξη θεολογία χαι τουρχοχρατούμενος Ελληνισμός (2014), La theoiogia occidental. Panoramica introduttiva in una prospettiva ortodossa (2016), Ζητήματα εχχλησιολογίας (2016), Ορθόδοξο δόγμα χαι θεολογιχός εχσυγχρονισμός (2017).