Νομικός, Στέφανος

Αρχιτέκτων - Συγγραφέας Ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου των Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ) Μέλος της The International Molinological Society (TIMS)