Μωραΐτης, Κώστας

O Κωνσταντίνος Μωραΐτης είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές Ηθικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας και Αραβικών και Ισλαμικών Σπουδών. Διδάκτορας ΕΜΠ, με θέμα διατριβής "Το Τοπίο Πολιτιστικός Προσδιορισμός του Τόπου. Παρουσίαση και θεωρητικός συσχετισμός των σημαντικότερων νεότερων προσεγγίσεων της τοπιακής επεξεργασίας του τόπου", διδάσκει ως Καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Η βασική επαγγελματική του ενασχόληση αναφέρεται στην κτηριακή αρχιτεκτονική. Από την περίοδο του 1996 εντούτοις, ξεκινά μια "εξώγαμη" σχέση του με θέματα που αφορούν τη θεωρία και τις διαμορφώσεις τοπίου. Η σχέση αυτή νομιμοποιήθηκε με την επίσημη διδασκαλία του μεταπτυχιακού σεμιναρίου "Ιστορία και Θεωρία του Τοπίου: Η Σχηματοποίηση κατά την Τοπιακή Ερμηνεία", στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Στο σεμινάριο αυτό, δεκαεπταετούς παρελθόντος ήδη, το τοπίο εξετάζεται ως κεντρικό πολιτισμικό, πολιτιστικό και πολιτικό υπόβαθρο ανάπτυξης των κοινωνιών και ταυτόχρονα ως σημαντική περιβαλλοντική συνθήκη. Κύρια, όμως, εξετάζεται στο πλαίσιο της συνθετικής του συνάφειας με την κτηριακή αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό.