Μπλέσιος, Αθανάσιος Γ.

Ο Αθανάσιος Γ. Μπλέσιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ υπήρξε Αναπληρωτής Κοσμήτορας στη Σχολή Καλών Τεχνών του ιδίου Πανεπιστημίου από το 2018 έως το 2019. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο Paris IV της Σορβόνης, και αναγορεύτηκε διδάκτορας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, με μια εργασία για το ελληνικό «θέατρο των ιδεών» κυρίως των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Στη συνέχεια, εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο την κοινωνική και εθνική διάσταση σημαντικών ελληνικών λογοτεχνικών έργων των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Από το 2001 διδάσκει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Στα δημοσιεύματά του περιλαμβάνει μελέτες για το νεοελληνικό θέατρο, σε σύνδεση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό, και για τη νεοελληνική λογοτεχνία, σε επιστημονικά κυρίως περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει εκδώσει πέντε βιβλία: Μελέτες νεοελληνικής δραματολογίας. Από τον Χορτάτση έως τον Καμπανέλλη (Παπαζήσης, Αθήνα 2007, β΄ έκδοση 2011), Κράτος, κοινωνία και έθνος στη νεοελληνική λογοτεχνία. Από τη δεκαετία του 1890 ώς το 1930 (Σοκόλης, Αθήνα 2008), Το θεατρικό έργο του Δ.Κ. Βυζάντιου (Παπαζήσης, Αθήνα 2010), Βesoins alimen­taires, festivite et communication dans la dra­maturgie grecque du 20eme et 21eme siecle (Editions Universitaires Europeennes, 2016) και Le “theatre d’ idees” en Grece de 1895 a 1922 (To «θέατρο των ιδεών» στην Ελλάδα από το 1895 έως το 1922) (Βιβλιοθήκη Σ. Σα­ριπόλου 134, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2019). Πρόκειται να εκδώσει το βιβλίο με τίτλο Αρχαίοι μύθοι στη νεοελληνική δραματουργία. Τρωικός κύκλος- Θηβαϊκός κύκλος.