Μπεζέ, Λουκία

Η Λουκία Μπεζέ είναι Αναπτυξιακή και Κλινική Ψυχολόγος. Σπούδασε Ψυχολογία στη Γαλλία, στα Πανεπιστήµια του Montpellier, Paris V και της Lille και είναι ?ιδάκτορας Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Paris XIII. Ειδικεύτηκε στη γραφοκινητική και ψυχοκινητική επανεκπαίδευση στο Institut Superieur de Reeducation Psychomotrice στο Παρίσι. Καθηγήτρια της Ψυχολογίας της Ανάπτυξης στο ?ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης έως το 2011, δίδαξε επίσης στα Τµήµατα Ψυχολογίας του Παντείου, του Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Πανεπιστηµίου του Montpellier. ?ιετέλεσε ?ιευθύντρια του Εργαστηρίου Ψυχολογίας του Παιδιού και ?ιευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών» στο Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ?ΠΘ, του οποίου υπήρξε Πρόεδρος επί 8 έτη. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε την κατάκτηση της γλώσσας, την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης, καθώς και µε τη διορθωτική αγωγή παιδιών µε δυσλεξία και δυσγραφία. ?ηµιούργησε το εκπαιδευτικό υλικό για τη φωνολογική συνειδητοποίηση των ήχων της Ελληνικής γλώσσας Πινακωτή 1 και 2 και συµµετείχε στη συγγραφή του βιβλίου Ταξίδι στον κόσµο της γλώσσας της Β’ ?ηµοτικού. Η µέθοδος γραφής που παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο είναι αποτέλεσµα ερευνητικής και εφαρµοσµένης δουλειάς τριάντα και πλέον ετών.