Μουσιώλη, Δήμητρα

Η Δήμητρα Μουσιώλη έχει σπουδές στη νομική, στην οικογενιακή και σχολική διαμεσολάβηση και στον τομέα της εφαρμοσμένης θετικής ψυχολογίας.